b_240_180_16777215_0_0_images_134-efop-3-3-1-16-2017-00002-magonc-tanoda.jpgLépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása az abaújkéri Wesley János Iskola és Kollégiumban

EFOP-3.1.10-17-2017-00006

Kedvezményezett: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Megvalósítási helyszín: Wesley János Családi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola,  Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium , 3882 Abaújkér, Rákóczi u. 8.

Projektidőszak: 2017.10.01 - 2020.12.29.

Elnyert támogatás összege: 29.219.580 Ft

A támogatás mértéke 100%

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szervezetileg független, történetéből adódóan elsősorban a kiszolgáltatottak és hátrányos helyzetben lévők között végzi feladatát. Egyértelműen küzd a rasszizmus és antiszemitizmus minden formája ellen. Kötelességének tartja, hogy a szegényeket, elhagyatottakat, munkaképteleneket erejéhez képest támogassa, és segítséget nyújtson a kiszolgáltatottak és védtelenek számára. Az Egyház céljai megvalósítása érdekében sokoldalú közérdekű tevékenységet is folytat, különösen oktatási-nevelési, szociális, foglalkoztatási, érdekképviseleti, környezetvédelmi, egészségügyi, egészségmegőrző, kulturális, közművelődési, bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi téren. A Wesley János Iskola 2005. szeptember 1-től működik a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában. Intézményünkben jelenleg 532 gyermeket/tanulót nevelünk és oktatatunk, közülük folyamatosan 100 főnek biztosítunk kollégiumi elhelyezést. Intézményünk működési területe megyei szintű. Az iskola tanulóinak töredéke helybeli, nagy része a környékbeli településeken lakik: Abaújkér, Abaújszántó, Monok, Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Vizsoly, Vilmány, Fony, Gönc, Göncruszka, Encs, Forró, Garadna, Fáj, Fulókércs, Novajidrány, Szikszó, Felsődobsza, Nagykinizs, Hernádszentandrás, Szentistvánbaksa, Korlát. Ingyenes szállításukat autóbusszal biztosítjuk. Iskolánk – pedagógiai programja szerint – kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el, mivel elsősorban sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával foglalkozunk. Tanulólétszámunk fele hátrányos helyzetű. Diákjaink jellemzően a nehezebb anyagi körülmények között élő, sok esetben munkanélküli szülők gyermekei közül kerülnek ki, ahol gyakran hiányzik az emberi lét minimumát jelentő élelem, elfogadható lakás, fűtés, világítás, ruházat. Célunk, hogy a társadalom perifériájára sodródott fiatalok, akik életkörülményeik, családi és egyéni adottságaik miatt kirekesztődtek a tanulás világából, elsajátítva az emberi együttélés szabályait, a társadalom hasznos tagjaivá váljanak, a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. A projektünk célja iskolánkban növekedjen a középfokú végzettséget megszerzők aránya, csökkenjen a leszakadók, iskolaelhagyók aránya, a diákok kedvet kapjanak a felsőfokú oktatáshoz. A fő célunk elérése érdekében erősítjük a szülőkkel, partnerekkel történő együttműködés, fejlesztjük a diákok tanulási útjának nyomon követését, a diákok tanulmányi előremenetelt célzó programokat szervezünk, pedagógusok továbbképzésen új módszertani ismeretekkel gazdagodnak. Célunk az intellektuális fejlesztés, illetve önfejlesztés, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. Célunk, hogy előmozdítsuk a hátrányos helyzetben élők társadalomba való beilleszkedését, csökkentsük azt a társadalmi hátrányt, amelyből ezek a gyerekek érkeztek. A célcsoportba bevont tanulók és családjaik életmódjukban, életkilátásukban, életminőségükben egyre messzebb kerültek azoktól a társadalmi rétegektől, akik önerőből képesek életkörülményeiken változtatni. A célcsoport meghatározásához helyi szakemberek (pedagógusok, szociális munkás) segítségét vettük igénybe, ezen kívül az előző program szakmai megvalósítóinak tapasztalatára és véleményére is tekintettel voltunk. Ezek alapján állítottuk össze azt a programot, melyre helyi gyermekek esetében a legnagyobb szükség és igény van, és amellyel elérhetjük a kitűzött céljainkat. A céljaink érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg: mentorálás, egyéni fejlesztési terv és haladási napló készítése; szupervízió és szakmai megvalósítók tréningje, Kortárssegítői támogatás/társaktól való tanulás tréningek megtartása, burn out tréning, érzelmi intelligencia fejlesztő - érzékenyítő képzés, workshopok, szakmai nap az esélyegyenlőség jegyében, egyetemi nyílt napok látogatása, komplex tantárgyi témahét, nyílt nap kerékpárral, alap kompetenciák fejlesztése.

A PROJEKTET AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA SEGÍTSÉGÉVEL VALÓSÍTJUK MEG.

 

PROGRAMOK:

workshop - fényképes beszámoló

 

Egyéb pályaorientációs rendezvény - fényképes beszámoló

 

Szakmai nap - fényképes beszámoló

 

Komplex tantárgyi hét - fényképes beszámoló

 

Szakmai Esélyegyenlőségi nap - beszámoló
Szakmai Esélyegyenlőségi nap - fényképes beszámoló

 

Kortárssegítő tréning - beszámoló
Kortárssegítő tréning - fényképes beszámoló


Komplex tantárgyi témahét - beszámoló

Komplex tantárgyi témahét - fényképes beszámoló


Egyetemi nyílt nap- Miskolc Egyetem - fényképes beszámoló

 

Érzékenyítő tréning - beszámoló
Érzékenyítő tréning - fényképes beszámoló

Intézményi nyílt nap - beszámoló
Intézményi nyílt nap - fényképes beszámoló

Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer c. továbbképzés - beszámoló
Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer c. továbbképzés - fényképes beszámoló

 

Sportnap és workshop (2017. október 3.)
 -beszámoló

b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-001.jpg b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-002.jpg

 

 

 

 

Szakmai kirándulás: Csobád, Holland Almafa Kft (2017. 10.26.)

-beszámoló

b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-003.JPG b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-004.JPG b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-005.JPG b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-006.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pályaválasztási kiállítás, Miskolc Generali Aréna (2017. 11.8-9.)

-beszámoló

 b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-007.JPG b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-008.JPG b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-009.JPG b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burn out tréning (2018. 01. 11-12 valamint 18-19)

-beszámoló

 b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-011.jpg b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-012.jpg b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyílt nap Wesley János Lelkészképző Főiskola, látogatás az állatkertbe (2018.02.27.)

 -beszámoló

b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-014.jpg b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-015.jpg b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-016.jpg

 

 

 

 

 

 

Komplex tantárgyi témahét (2018.04.23-27.)

 -beszámoló

b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-017.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-018.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-019.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-020.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai nap az esélyegyenlőség jegyében (2018.06.06.)

  -beszámoló

b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-021.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-022.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-023.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-024.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-025.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop (2018.08.27.)

  -beszámoló

b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-026.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-027.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-028.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbbképzés: Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer

 -beszámoló

 b_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-029.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-030.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-031.jpgb_240_180_16777215_0_0_images_palyazatok_lepj-032.jpg