Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/2015-16-tanev-cikk/027_-_tehetseg.jpg'
There was a problem loading image 'images/2015-16-tanev-cikk/027_-_tehetseg.jpg'

„ Minőségi Oktatásért Közhasznú Alapítványa”

3882, Abaújkér, Rákóczi út 8.

Adószám:19333171-1-05

Alapítványunk 2003-ben kezdte meg áldásos tevékenységét. Először csupán a fogyatékos gyermekek megsegítése volt az elsődleges célunk, majd ez kiegészült a roma és nem roma származású hátrányos helyzetű, nehéz sorsú tanulók megsegítésével.

Ezen tevékenységünket a Wesley János Iskola abaújkéri intézményében végezzük.

Az iskolai nevelés és oktatás hatással van a társadalomra. Összefügg az állampolgári tudat és magatartás minőségével, az egyén életvezetésével, értékrendjével, szabadidős szokásaival.
Éppen ezért még nagyobb súlyt kell fektetni apraktikus, mindennapi élethez nélkülözhetetlen tudnivalók felfedezésére, a tanulmányozva tanulásra, a közösségi magatartásra, a környezetvédelemre és az egészséges életmód megalapozására. Ebben a szellemben hiszünk és e szerint cselekszünk.

Az alapítvány célja:

Az intézményben tanulók életkörülményeinek javítása, - különösen lakókörnyezetük, valamint a rehabilitációt segítő feltételek jobbítása, szellemi, testi fejlődésük segítése, egészségük gondozása, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének gyakoribb lehetősége révén segítségnyújtása ahhoz, hogy az itt tanulók és lakók humanizált környezetben, minél teljesebb gondoskodás mellett éljenek.

Komplex segítséget nyújtani azoknak az intézményben tanuló gyermekeknek, akik beilleszkedési, személyiségi vagy tanulási gondokkal küzdenek.

Az intézményben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése.

Az intézményben tanuló gyermekek foglalkoztatásához szükséges tárgyi feltételek jobbításának bővítése, az intézmény berendezéseinek korszerűsítése, beruházások finanszírozásának támogatása.

Az intézményben tanuló kimagasló tehetségek gondozása.

Alapítványunk közhasznú szervezetek közé tartozik, ezáltal biztosított számunkra az adózók által felajánlott 1%, valamint néhány magánszemély és cégek által biztosított csekély mértékű adomány. Kis költségvetéssel rendelkezünk, minden tagunk társadalmi munkában végzi feladatát.

Ezek felhasználását a kuratórium tagjainak éves gyűlésén határozzuk meg az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően.

Több éven keresztül ezen összegeket az iskolai tanszerek megvásárlására használtuk fel, valamint oktatási segédeszközöket szereztünk be a tanítási-tanulási folyamatok hatékonyabbá tételére. Több alkalommal kaptak tisztasági csomagokat a kollégiumban lakó tanulóink.

A jókedv erősítésére és a gyermeki mosoly fenntartására- amennyiben volt rá mód -, édességeket is vásároltunk a gyermekeknek.

 

Hiszünk benne, hogy minden gyermek tehetséges valamiben.

 

 027 tehetseg