b_240_180_16777215_0_0_images_134-efop-3-3-1-16-2017-00002-magonc-tanoda.jpgKedvezményezett: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Megvalósítási helyszín: 3882 Abaújkér, Rákóczi u. 8.
Projektidőszak: 2017.08.01-2018.12.31.
A támogatás összege: 18,85 millió Forint.
A támogatás mértéke 100%

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szervezetileg független, történetéből adódóan elsősorban a kiszolgáltatottak és hátrányos helyzetben lévők között végzi feladatát. Egyértelműen küzd a rasszizmus és antiszemitizmus minden formája ellen. Kötelességének tartja, hogy a szegényeket, elhagyatottakat, munkaképteleneket erejéhez képest támogassa, és segítséget nyújtson a kiszolgáltatottak és védtelenek számára. Az Egyház céljai megvalósítása érdekében sokoldalú közérdekű tevékenységet is folytat, különösen oktatási-nevelési, szociális, foglalkoztatási, érdekképviseleti, környezetvédelmi, egészségügyi, egészségmegőrző, kulturális, közművelődési, bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi téren.

Az „Együtt egymásért” TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0078 számú pályázat keretében már valósított meg Tanoda-programot. A tanoda olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetésük miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását segítette elő, ezáltal javította későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra. A Tanoda létrehozása illeszkedik a helyi igényekhez, összhangban van Abaújkér település célkitűzéseivel. A Tanoda program a szervezet telephelyén az abaújkéri Wesley János Családi Napközi, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium két helyiségében fog megvalósulni. A helyiségek, az iskola épületében, de a mindennapos iskolától teljesen elkülönülve fognak helyet kapni. A megvalósítási helyszín lehetővé teszi számunkra, hogy egyénileg vagy akár csoportosan is tudunk a gyermekekkel hatékonyan foglalkozni. A program megvalósításához szükséges humán erőforrás biztosított. A megszólítani kívánt célcsoportba tartozó gyermekek és családjaik életmódjukban, életkilátásukban, életminőségükben egyre messzebb kerültek azoktól a társadalmi rétegektől, akik önerőből képesek életkörülményeiken változtatni.

A célcsoport meghatározásához helyi szakemberek (pedagógusok, szociális munkás) segítségét vettük igénybe, ezen kívül az előző program szakmai megvalósítóinak tapasztalatára és véleményére is tekintettel voltunk. Ezek alapján állítottuk össze azt a programot, melyre helyi gyermekek esetében a legnagyobb szükség és igény van, és amellyel elérhetjük a kitűzött céljainkat. A tanodai programunkban benne foglaltatik az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulás-művelődési technikák kialakítása, a szabadidő-kultúra gazdagítása.

Fő céljaink között az intellektuális fejlesztés, illetve önfejlesztés, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása szerepel. Célunk, hogy előmozdítsuk a hátrányos helyzetben élők társadalomba való beilleszkedését, csökkentsük azt a társadalmi hátrányt, amelyből ezek a gyerekek érkeztek.

A Tanoda program során megvalósításra kerülő tevékenységek többek között: egyéni fejlesztési terv és haladási napló készítése; szövegértési kompetencia és matematikai alapműveletek elsajátítása; családi információs nap; színházlátogatás; múzeumlátogatás, városnézés, pályaorientációs nap; egészségnap, dráma tábor, szupervízió és szakmai megvalósítók tréningje. A tanoda célkitűzéseinek elérésében az együttműködő partnerek is segítségünkre lesznek, akikkel előzetesen együttműködési szándéknyilatkozatot kötöttünk.

Fenntartási időszak: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség több éve fennálló szervezet, amely erős szakmai és gazdasági hátterével a projekt fizikai befejezését követően is a Tanodát fenn tudja tartani. Korábban megvalósított projektjeinek tapasztalata is segíti a gazdaságos és hatékony fenntartást. Az épület működtetéséhez szükséges forrást a pályázó biztosítja, a várható költségeket intézményi költségvetésből finanszírozzuk. A rendelkezésre álló humánerőforrások elegendőek a fenntartási időszakban, a bevont együttműködő partnerek az együttműködési megállapodás keretében vállalják az eredmények fenntartásában való részvételt.
Köszönjük az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány támogatását!
 
A dokumentumok letöltéséért kattintson a megfelelő címre
(A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szükséges)
Dokumentumok:
Órarend
Éves munkaterv
Pedagógiai Program
Programok:
Toborzó meghívó
Sportnap - beszámoló
Sportnap - fényképes beszámoló

Pályaválasztási kiállítás - beszámoló

Pályaválasztási kiállítás - fényképes beszámoló

Családi nap - meghívó

Családi nap - beszámoló

Családi nap - fényképes beszámoló

Farsang - beszámoló
Farsang - fényképes beszámoló
Húsvéti kavalkád - beszámoló
Húsvéti kavalkád - fényképes beszámoló

Tanodán kívüli program: Tarcal Csárda - beszámoló

Tanodán kívüli program: Tarcal Csárda - fényképes beszámoló

Életpályamodell bemutató látogatás - beszámoló
Életpályamodell bemutató látogatás - fényképes beszámoló
Tanodán kívüli program: Tarcal városi játszótér - beszámoló Tarcal városi játszótér - beszámoló
Tanodán kívüli program: Tarcal városi játszótér - fényképes beszámoló
Anyák napja és Szülői klub - beszámoló 
Anyák napja és Szülői klub - fényképes beszámoló - fényképes beszámoló
Kirándulás Aggtelekre - beszámoló 
Kirándulás Aggtelekre - fényképes beszámoló 
Kirándulás Boldogkőváraljára - beszámoló 
Kirándulás Boldogkőváraljára - fényképes beszámoló
Egészségnap - beszámoló
Egészségnap - fényképes beszámoló
Élménypedagógiai foglalkozás Regécen - beszámoló
Élménypedagógiai foglalkozás Regécen - fényképes beszámoló
Pályaorientációs nap - beszámoló
Pályaorientációs nap - fényképes beszámoló
Drámatábor - beszámoló
Drámatábor - fényképes beszámoló
Mozi és múzeum látogatás - beszámoló
Mozi és múzeum látogatás - fényképes beszámoló
Vizsolyi Biblia Látogatóközpont és Mézmúzeum megtekintése - beszámoló
Vizsolyi Biblia Látogatóközpont és Mézmúzeum megtekintése - fényképes beszámoló
Szülői klub - beszámoló
Szülői klub - fényképes beszámoló
Egyetemi nyílt nap - beszámoló
Egyetemi nyílt nap - fényképes beszámoló
Családi nap zárórendezvény - beszámoló
Családi nap zárórendezvény - fényképes beszámoló