Bővebben: Rally2020.09.29-én az amatőr rally csapat néhány tagja látogatott el iskolánkba és a gyerekek legnagyobb örömére ki is próbálhatták a versenyautókat.

  Bővebben: Rally

Bővebben: Október 6.Október 6-án tanórai keretek között zajlott a megemlékezés.

  Bővebben: Október 6.

Bővebben: Október 23.64 évvel ezelőtt 1956. október 23-án forradalom tört ki Budapesten. Az elégedetlenség parazsa már régóta izzót. A Magyarok nem tudtak tovább szabadság nélkül élni.

  Bővebben: Október 23.

Bővebben: KarácsonyAz Adventi időszak kicsit másképpen telt, mint az elmúlt években. Iskolánkban a közös gyertyagyújtás elmaradt.

  Bővebben: Karácsony

Bővebben: Itt a farsangA harmadik önálló farsangunkat február 10-én, szerdán tartottuk.

  Bővebben: Itt a farsang

Bővebben: Kirándulás - VadasparkA Miskolci Állatkert és Kultúrpark, Magyarország legrégebbi múltra visszatekintő állatkertje. Elődjét, a királyi vadaskertet még Nagy Lajos alapította itt 1355-ben.

  Bővebben: Kirándulás - Vadaspark

Bővebben: Becsengettek2021.szeptember 01-én újból megnyitotta kapuit a tanulni vágyó diákok előtt a Wesley János Gyógypedagógiai Iskola. Iskolánk a hagyományokhoz híven kezdte meg a munkát, 39 fő sajátos nevelési igényű tanulóval.

  Bővebben: Becsengettek

Bővebben: Állatok világnapjaEz az esemény Assisi szent Ferenc nevéhez kapcsolódik, 1931-től emlékezzünk meg e nemes eseményről. A fenn maradt írások szerint Assisi szent Ferenc értett az állatok nyelvén.

  Bővebben: Állatok világnapja

Bővebben: Tanulásban akadályozottakTanulásban akadályozott gyermekeinknek eltérő tanterv szerinti szegregált oktatási formát biztosítunk 1-8. évfolyamig.

Célunk, hogy diákjaink azon személyiségjegyeit fejlesszük, erősítsük, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy megfelelően alkalmazkodjanak, illetve szükség szerint változtassanak, annak érdekében, hogy életesélyeik a lehető legjobbak legyenek.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítését a tanulási, viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével. A sérülésből, fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének; s a jól működő funkciók tovább fejlődésének segítését; individualizált programok, differenciáló pedagógiai eljárások alkalmazásával.

Olyan oktatásszervezési eljárásokat alkalmazunk, melyek a tanítás -tanulás folyamata során a társadalmi beilleszkedéshez elengedhetetlenül szükséges képességeket, a másokkal való hatékony együttműködést, egymásra való figyelést, helyes viselkedést gyakoroltatják.

A délelőtti tanórák után a  tanórán kívüli foglalkozások  tág lehetőségeket nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésére, az ismeretek bővítésére, a képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra.


Egyéni fejlesztés – habilitáció, rehabilitáció: Tervszerű, tudatos fejlesztő foglalkozást végzünk, amely átfogja az általános iskola minden évfolyamát. A fejlesztés, egyéni, csoportos, illetve osztálykeretben történik, egyéni fejlesztési tervek alapján.

Az egyéni fejlesztési terv tervezése, elkészítése a TKVSZRB szakvéleménye, ill. fejlesztési javaslatára építve és minden más, a gyermek megelőző életszakaszából származó diagnózis, vélemény, valamint a pedagógus megfigyeléseiből és kiegészítő pedagógiai vizsgálatainak összegzése alapján történik.

Pályaválasztás: A 8. osztály elvégzése után tanulóink folytathatják tanulmányaikat saját szakiskolánkban, de lehetőségük van más szakiskolában is a szakmai végzettség megszerzésére. Lehetőséget biztosítunk más intézmények megismerésére nyílt napok alkalmával. Az eltérő tanterv szerint tanuló gyermekek a következő szakmák közül választhatnak:

 • parkgondozó

Bővebben: Értelmileg akadályozottakAz iskolába kerülő értelmileg akadályozott gyermekek fokozott megsegítést, egyéni támogatást, kísérést igényelnek, ehhez a szakmai, személyi tárgyi feltételeket biztosítanunk kell. Minden osztályban a gyógypedagógus munkáját gyógypedagógiai asszisztens segíti.

 

 

A sikeres tanítás-tanulás feltételei:

 • a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási környezet
 • cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés, a szemléletes képi rávezetés
 • a kis lépésekben történő haladás
 • a gyakori ismétlés
 • egyéni képességstruktúrához igazodó differenciálás
 • pedagógiai többletszolgáltatások biztosítása (egyéni fejlesztési programok)

Az alsó szakasz első három évének kiemelt feladata a kulturtechnikák tanításához szükséges képességek kialakítása, fejlesztése:

 • Az alapozást a nagymozgások, mozgáskoordináció, finommotorika, lateralitás, fejlesztésével kezdjük.
 • Az olvasás-írás elsajátításának egyik alapvető feltétele a beszédállapot javítása. A logopédiai munka a következő részterületeket érinti: beszédindítás, beszédhibák javítása, szókincsbővítés, kommunikációfejlesztés, nonverbális
  kommunikáció fejlesztése, kialakítása. Az egyéni foglalkozásokon tanultakat a csoportos keretek között gyakoroltatjuk be.
 • Figyelem, emlékezet fejlesztése mellett fontos a csoportnormákhoz való alkalmazkodás kialakítása, szabálytudat, feladattartás képességének fejlesztése.

A felső szakaszban a habilitációs órákon előtérbe kerül azoknak a gyermekeknek a megsegítése, akik egyes területeken gyorsabb ütemű haladásra képesek. Ők teret kapnak képességeik szélesebb kibontakoztatására, célunk, hogy minden gyermeket eljuttassunk képességei maximumáig.

Tanulóink esetében hangsúlyos szerepet kap az önkiszolgálási képességek kialakítása, fejlesztése, és munka tevékenységek bevezetése már az alsó szakaszban, hiszen a gyermekek életútja szempontjából ezek a képességek elsődlegesek. Tanulóink képességelőnyei, amelyekre a sikeres szocializáció érdekében támaszkodni tudunk:

 • felnőtt irányításával együttműködő (kapcsolatteremtési igényük kifejezett)
 • könnyen motiválható
 • jó monotóniatűrő képesség
 • cselekvés-, tevékenységorientált

Egyéni fejlesztés – habilitáció, rehabilitáció: Tervszerű, tudatos fejlesztő foglalkozást végzünk, amely átfogja az általános iskola minden évfolyamát. A fejlesztés, egyéni, csoportos, illetve osztálykeretben történik, egyéni fejlesztési tervek alapján.

Az egyéni fejlesztési terv tervezése, elkészítése a TKVSZRB szakvéleménye, ill. fejlesztési javaslatára építve és minden más, a gyermek megelőző életszakaszából származó diagnózis, vélemény, valamint a pedagógus megfigyeléseiből és kiegészítő pedagógiai vizsgálatainak összegzése alapján történik.

Pályaválasztás: A 8. osztály elvégzése után tanulóink folytathatják tanulmányaikat saját készségfejlesztő szakiskolánkban, de lehetőségük van más készségfejlesztő szakiskolában is a szakmai végzettség megszerzésére. Lehetőséget biztosítunk más intézmények megismerésére nyílt napok alkalmával. Az eltérő tanterv szerint tanuló gyermekek a következő szakmák közül választhatnak:

 • konyhai kisegítő

RENDKÍVÜLI TANÍTÁSI SZÜNET!